Bildiri Özeti Yazım ve Poster Hazırlama Kuralları

 • Sunulacak bildiri özeti sözlü veya poster olabilir.


 • Bildiri özeti gönderimi online yapılmalıdır. Faks veya e-posta ile gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.


 • Özetler İngilizce olarak hazırlanmalıdır.


 • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir.


 • Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere en az 1200, en fazla 1800 karakter (boşluksuz) içermelidir.


 • Bildiri özetleri bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir.


 • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.


 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.


 • Kabul edilen özetler, yazarların tercihlerine göre özet veya tam metin olarak yayınlanacaktır.


 • Sözlü bildirilerin sunum süresi 15 dk. olacak, soru cevaplara ise 5 dk. ayrılacaktır.

---------------------------------------------------------------------

 • Kongre dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.


 • Kongre süresince simultane çeviri yapılacaktır.

---------------------------------------------------------------------

 • Poster boyutu 70 (yatay) x 100 (dikey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.


 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.


 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.


 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.


 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.


 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.


 • Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.


 • Sözlü bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 24 Haziran 2019’dur.


 • Poster bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 30 Eylül 2019’dur.


 • Tam metin gönderilmesi için son tarih 30 Eylül 2019’dur.


 • Bildirinizin Kongre kitabında yayınlanabilmesi için 15 Ekim 2019 Salı gününe kadar kongre kayıt ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir.


KONGRE İÇİN TAM METİN FORMATI

•            Yazı dili İngilizce’dir.

•            Metin, MS Word dosyası olarak kongre kayıt sistemi üzerinden bildiri özeti yükleme bölümünden ekli dosya olarak gönderilecektir.

•            Metin, çizelge ve şekiller ve kaynaklar dahil olmak üzere 7 sayfayı geçmemelidir.

•            Yazı karakteri Times New Roman ve 11 punto olacak, sayfa numarası verilmeyecektir.

•            Metnin altında, üstünde, sağında ve solunda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

•            Çizelge ve şekiller, metin içerisinde geçtiği paragraftan sonra verilmelidir. Eğer sığmıyorsa bir sonraki sayfada verilmelidir.

•            Çizelgenin adı, çizelgenin üzerinde belirtilmeli, numara verilmeli, ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

•            Şeklin adı, şeklin altında belirtilmeli, numara verilmeli, ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

•            Araştırma makaleleri; sırasıyla “Başlık”, “Yazarlar” (sadece adı, soyadı ve adres), “Özet”, “Başlık”, “Giriş”, “Materyal ve Yöntem”, “Bulgular ve Tartışma”, gerekli ise “Sonuç” ve “Kaynaklar” bölümlerinden, derleme makaleler ise “Başlık”, “Yazarlar” (sadece adı, soyadı ve adres), “Özet”, “Başlık”, “Giriş”, “Gelişme”, “Sonuç” ve “Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.

•            Başlık, kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde, koyu, 14 punto ve ortalı olarak yazılmalıdır.

•            Yazar/yazarların Adı-Soyadı baş harfleri büyük olacak şekilde ortalı ve koyu olarak yazılmalı, sunum yapacak olan kişinin adı ve soyadının altı çizilmeli, unvan kullanılmamalıdır. Takip eden satıra adres ortalı olarak koyu yazılmalıdır.

•            Metin tek satır aralıklı, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf başlarında girinti olmamalıdır.

•            Bölüm başlıkları arasında birer boşluk bırakılmalıdır.

 Bildiri gönderim aşamaları

 Sisteme Kayıt Ol


Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydını Tamamla


Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak kaydınızı tamamlayabilir ve varsa bildiri özetinizi gönderebilirsiniz.

 Süreçleri Yönet


Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.

 Bilimsel Konular

 • Gıda Kimyası ve Teknolojisi
 • Gıda Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi
 • Gıda Güvenliği ve Güvencesi
 • Gıda ve Sağlık
 • Gıda ve Gastronomi
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Gıda ve Sürdürülebilirlik
 • Gıda Hukuku ve Mevzuatı
 • Gıda Ekonomisi
 • Gıda Etiği
 • Gıda İsrafı ve Atık

 Kongre Başkanı

Kemal Zeki Taydaş


 

Kongre Sekreteri

Kıvılcım Mogol Coşkun

Yeşim Baştuğlu

 Düzenleme Kurulu

 Doç. Dr. Pınar Şanlıbaba

Atakan Günay

Doç. Dr. Deniz Çekmecelioğlu

Eren Kaya

Prof. Dr. Ertan Anlı

Prof. Dr. Halil Vural

Prof. Dr. Hamit Köksel

İffet Dilek Akan

İncigül Sağdıç Tataroğlu

 Dr. Mehmet Bingöl

Murat Şanlı

Pelin Karaman

Prof. Dr. Serpil Şahin

Sezgin Çalışkan

Sinan Kaplan

Tufan Gündüzalp

Yaşar Üzümcü

Yusuf Songül

 Bilimsel Danışma Kurulu

 Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar Şanlıbaba, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. H. Barbaros Özer, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ertan Anlı, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz Tekin, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ferruh Erdoğdu, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Akçelik, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Karaoğlu, Atatürk Üniversitesi

Dr. Gerhard Schleining, BOKU - Universität f. Bodenkultur

Prof. Dr. Neriman Bağdatlıoğlu, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Semra Kayaardı, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Taner Baysal, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Şebnem Tavman, Ege Üniversitesi  

 Prof. Dr. Semih Ötleş, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Doğan, Erciyes Üniversitesi

Sumiter Broca, FAO

Prof. Dr. Medeni Maskan, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut Aytaç, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Vural, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hamit Köksel, Hacettepe Üniversitesi

Asst. Prof. Kathiravan Krishnamurthy, Illinois Institute of Technology

Prof. Dr. İhsan Karabulut, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Meral Kılıç Akyılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nermin Bilgiçli, Konya (Necmettin Erbakan) Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem Turgay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.

Prof. Dr. T. Koray Palazoğlu, Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Roland Ernest Poms, MoniQA Association

Prof. Dr. Nesimi Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.

Prof. Dr Gülüm Şumnu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Alev Bayındırlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Serpil Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Çekmecelioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zeliha Yıldırım, Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Prof. Dr. Yahya Tülek, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Zehra Ayhan, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Gianpiero Pataro, University of Salerno 

Prof. Dr. Giovanna Ferrari, University of Salerno - ProdAl scarl 

Prof. Dr. Francesco Donsi, University of Salerno

Marcelo Cristianini, Unicamp Universidade, Campinas

Assoc. Prof. Soojin Jun, University of Hawaii

Dr. Filiz Köksel, University of Manitoba

Prof. Dr. Mustafa Özilgen, Yeditepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Anet Rezek Jambrak, Zagrep University

 Önemli TarihlerSözlü bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

24 Haziran 2019


Poster bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

30 Eylül 2019


Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının açıklanması için son tarih

8 Temmuz 2019


Erken kayıt için son tarih

19 Ağustos 2019